Kancelaria Komornika w Gnieźnie Komornik Sądowy Marek Grzelak
 Strona główna

 Strona:  1  
 Zmiana adresu kancelarii  

UWAGA

OD DNIA 18 MARCA 2013R.

NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU KANCELARII KOMORNICZEJ

AKTUALNY ADRES

Pl. Jana Pawła II 3/1

66-200 Świebodzin

pozostałe dane pozostaja bez zmian

 Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artura Łukomskiego  

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artura Łukomskiego  uprzejmie informuje, iż od dnia 28.05.2009 roku rozpoczęliśmy działalność na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia  03.04.2009 r.

Nasza siedziba mieści się w Świebodzinie przy Pl. Jana Pawła II 3/1. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600.

Po godzinie 1600 kontakt jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiebodzin@e-komornik.com. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty etektronicznej odpowiadamy  w następny dzień roboczy.

tel. 0 68 452 33 99

tel/fax 0 68 452 33 19

htpp://www.swiebodzin.e-komornik.com

e-mail: swiebodzin@e-komornik.com.  

  

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych co do zasady wykonywane są przez komornika sądowego, a przez sąd tylko w przypadkach określonych przez odrębne przepisy. Większość czynności wykonywanych jest przez komornika osobiście, jednakże niektóre czynności może zlecić zatrudnionemu asesorowi.

Do głównych zadań komornika sądowego należy egzekucja należności pieniężnych i należności niepieniężnych określonych tytułem wykonawczym oraz zabezpieczeń roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego.

Komornik wykonuje również czynności nieegzekucyjne na zlecenie strony do których należą:

  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

 

Kancelaria Komornicza Informacje:Licytacje


  Licytacje nieruchomości:  
 
 


 liczba odwiedzin: 310340      online: 1
CMS Mbest